Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यान

शारदा न.पा. २ सल्यान

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण

9 दिन अगाडी

2076-08-16


जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको मिति २०७६ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण

सि.नं.

नागरिकता

राहादानी

नावालक परिचय पत्र

नयाँ

प्रतिलिपि

केन्द्रमा पेश भएका सिफारिस

जिल्लामा पेश भएका सिफारिस

बनेका राहादानी वितरण

वंशज

वैवाहिक अंगिकृत

६६३

    ८८   ४११  १००   ४६  १